BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT BERINGEN


   Foto (2000) Annemie America, Stad Hasseltvergroot met een klik


Beringen

Collegestraat 1
Sint-Jozefscollege, tegen een muur op de speelplaats
Verticale zonnewijzer
Bouwjaar: 1993
Ontwerp en berekening: Willy Ory
Uitvoering: Willy Ory en Etienne Beckx

Spreuk: TEMPUS FUGIT (De tijd vliedt)
Tekst: W. Ory - E. Beckx 22 JUN 1993
Versiering: logo van het college en, bij de datums van het begin van de dierenriemtijdperken, de symbolen voor de dierenriemtekens

Bijzonderheden

Behalve het uur geeft de zonnewijzer ook een aanduiding van de datum. Een bolletje op de stijl werpt zijn schaduw op de muur. De gebogen puntlijnen geven de datums aan van het begin van de dierenriemtijdperken. De plaats van de schaduw van het bolletje geeft aan hoever de zon in een periode van de dierenriem gevorderd is.

Van deze zonnewijzer heeft Willy Ory een kleinere en aangepaste kopie op de achterbouw van zijn huis geplaatst. Daar heeft de zonnewijzer een witte achtergrond en komt beter tot zijn recht. Bij deze zonnewijzer in het college is er te weinig contrast tussen de (te dunne) lijnen en de (te kleine) cijfers en letters enerzijds en de bakstenen muur anderzijds.