BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT DILSEN-STOKKEM


   Foto (2009) Gerard Bongaersvergroot met een klik


Dilsen-Stokken

Stokkem Rechtestraat 29 voorrgevel woonhuis
Verticale zonnewijzer
Bouwjaar:

Inscriptie: 
Versiering: wapenschild, molen, kerk en kasteel van Stokkem

Bijzonderheden

Merkwaardige en waarschijnlijk unieke zonnewijzer omwille van de lokale toets met het wapenschild (boven de stijl), de molen, de kerk en het kasteel erop afgebeeld.

De zonnewijzer staat gericht naar 120° westelijk t.o.v. het zuiden (ongeveer WNW) maar het uurlijnenpatroon is dit van een zonnewijzer die naar 20° westelijk t.o.v. het zuiden (ongeveer ZZW) gericht moet zijn. De stijl staat bovendien loodrecht in het zonnewijzervlak in plaats van met een helling van 51° t.o.v. het grondvlak.

Deze zonnewijzer is daar inmiddels nier meer.