BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT GENK


   Foto (2000) Annemie America, Stad Hasseltvergroot met een klik


Genk

Zonnewijzerpark in het Molenvijverpark, Molenstraat
Bifilaire zonnewijzer
Bouwjaar: 1999

Ontwerp en uitvoering: Rafael Soler (Spanje)
Spreuk: ASPICE, PROSPICE, RESPICE ET VALE
(Kijk, kijk vooruit, kijk achteruit en vaar wel)


Bijzonderheden

Bij een 'gewone' bifilaire (tweedraadse) zonnewijzer wordt de tijd aangeduid waar de schaduwen van twee horizontale, loodrecht boven elkaar gespannen draden elkaar kruisen.

Op deze 'ongewone' bifilaire zonnewijzer zijn de twee draden vervangen door een gewone stijl en een ketting.

Het uur lees je zoals bij een gewone horizontale zonnewijzer met de schaduw van de stijl op het uurlijnenpatroon. De datum lees je op de datumlijnen daar waar de schaduwen van stijl en ketting elkaar kruisen.

Voor het berekenen van deze zonnewijzer is het handig dat een ketting, opgehangen aan twee punten, steeds een bepaalde, wiskundig vastgelegde vorm aanneemt, de 'kettinglijn'.

Rond de stijl is een maanwijzer aangebracht. Bij voldoende maanlicht (volle maan bv.) is hierop het uur af te lezen.

Bij elke maanstand hoort een cirkelboog. Zoek het punt waar de maanschaduw van de stijl die cirkelboog snijdt. Het Romeinse cijfer dat hoort bij de spiraalvormige lijn door dit snijpunt, geeft het uur (zonnetijd) aan. XII is middernacht.

Op de foto is dit geillustreerd voor volle maan (de rode cirkelboog). De spiraalvormige lijn door het snijpunt van schaduw en rode cirkel is de blauwe lijn. Zij verwijst naar VII. Het is dus 7 uur 's avonds.