BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT HEERS


   Foto (2015) Boudewijn Knevelsvergroot met een klik


Heers

Deelgemeente Mettekoven Schildstraat 24
In een privé tuin
Horizontale zonnewijzer
Bouwjaar: einde 1767 (de originele versie)
Ontwerp en constructie: kopie veelvuldig verhandeld
Tekst:
Let others talk of storms and showers, I'll only mark your sunny hours (Laat anderen over stormen en regenbuien praten, ik zal alleen alleen uw zonnige uren aanduiden).


Bijzonderheden

Deze zonnewijzer vind je op tal van plaatsen als kopie van een waarschijnlijk in Engeland of de Verenigde Staten gemaakt exemplaar.
De spreuk of variaties ervan komt internationaal veel voor.

Behalve de spreuk en de uuraanduiding is op de zonnewijzer een windroos met de hoofdwindrichtingen afgebeeld.

De zonnewijzer is geplaatst op een sierlijke sokkel in het midden van een drinkbekken voor vogels.

De stijl heeft een respectabele breedte waardoor de rechterhelft voor de voormiddag dient en de linkerhelft voor de namiddag. Bij de aanduiding van 12 uur is er zoals het hoort daarom een ruimte die de twee helften scheidt.

De Franse generaal La Fayette schonk een zilveren gelijkaardige zonnewijzer met dezelfde spreuk aan zijn bondgenoot en vriend generaal George Washington tijdens de Amerikaanse revolutie van 1777.
Die is fout uitgevoerd omdat de ruimte tussen de twee helften niet voorzien is.