BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT HERK-DE-STAD


   Foto (2008) Willy Oryvergroot met een klik


Herk-de-Stad

Markt, perron bij het Cultureel Centrum 'De Markthallen'
Middagzonnewijzer
Bouwjaar: 2008
Ontwerp: Jos Geusens
Uitvoering: Technische Dienst Herk-de-Stad
Berekening: Willy Ory
Teksten:
- op de gedenksteen: GODEFRIDUS WENDELINUS ASTRONOMUS 1580-1667 (Godfried Wendelen astronoom 1580-1667)
- op de windroos: TEMPUS ET SITUS A SOLE DEDUCTUS (Tijd en plaats door de zon bepaald)
- op de datumpunten: ZOMER - LENTE / HERFST - WINTER


Bijzonderheden

De strook in tegels van een lichtere kleur is noord-zuid gericht en markeert dus de meridiaan van de plaats. Zij vertrekt van de voet van het perron, een stenen zuil met pijnappel, symbool van de stedelijke vrijheden. Het perron dient als gnomon (loodrechte stijl). Op het middaguur valt de schaduw van de zuil op de strook

De schaduw van de top van de pijnappel valt dichtbij de zuil of verder weg afhankelijk van het seizoen en kan dus de datum aanduiden. Daartoe zijn drie merktekens aangebracht: een voor het begin van de zomer (omstreeks 21 juni), een voor het begin van de lente (omstreeks 21 maart) en de herfst (omstreeks 23 september) en een voor het begin van de winter (omstreeks 21 december).


Op de meridiaanlijn is ook een gedenksteen en een windroos aangebracht.

Deze middagzonnewijzer is een gedenkteken voor Godfried Wendelen (1580-1667), priester, letterkundige, jurist en astronoom, geboren in Herk-de-Stad waar hij ook enige tijd pastoor was.

Foto (2010) Passe-Partout

Bij gelegenheid van de inhuldiging  van de meriadiaallijn op
21 maart 2010 trad een acteur op als Godfried Wendelen en werden de laureaten bekroond van een zonnewijzer-
ontwerpwedstrijd voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar.
L