BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT WIJZERWEETJES

a
De zonnewijzers van de abdij van Rolduc

De Augustijner abdij van Rolduc in Kerkrade (Nederlands Limburg) werd gesticht in 1104.

De oudste delen van de romaanse kerk en de crypte dateren uit de 12e eeuw. De andere gebouwen dateren uit de 17e, 18e, en 19e eeuw.

De abdij werd na de Franse revolutie door de Augustijner koorheren verlaten in 1794. Zij kreeg nadien verschillende bestemmingen, o.a. klein seminarie van het bisdom Luik, katholiek onderwijsinstituut met theologie en filosofie en klein seminarie van het bisdom Roermond.

Nu zijn er het groot seminarie van het Bisdom Roermond
, de katholieke scholengemeenschap 'Charlemagne College' en een hotel- en congrescentrum gevestigd.

Er bevinden zich drie zonnewijzers (rode cirkels):

1. op de zuidelijke gevel van de 'watertoren (de toren met het uivormige dak)

2. op de zuidelijke gevel van de noordergevel

3. op de zuidelijke gevel van de kruisbeuk van de kerk, op het recheterrisaliet


Foto www.bing.com/maps

De zonnewijzer op de watertoren
De zonnewijzer op de watertoren is een zuidzonnewijzer. Hij dateert van 1671.
Ook het gebouw dateert uit die tijd.

Abt Petrus Melchioris van der Steghe liet de westvleugel en de watertoren met de zonnewijzer bouwen tussen 1671 en 1676

De toren was een watertoren: het water uit een nabijgelegen bron werd van hieruit over het gebouwencomplex verdeeld.
De installatie en de leidingen in de toren zijn nog aanwezig.

.
Foto commons.wikimedia.org

Veel later werden de teksten toegevoegd:
LATET ULTIMA - VEGILATE ERGO
(met de schrijffout vegilate i.p.v. vigilate)
= HET LAATSTE (UUR) IS VERBORGEN - WEES DUS WAAKZAAM
Foto (2009) Willy Leenders

De tekst op de zonnewijzer zelf, LUCIDE ET ARDENTE = HELDER (van geest) EN VURIG
is de wapenspreuk van abt Petrus Melchioris van der Steghe. Onderaan staat het jaartal 1671.

Er zijn uurlijnen voor de uren van 7 uur tot
17 uur en pijltjes-indicaties voor de halfuren.

De foto werd genomen op 30 juli 2009 om 14.37 uur, dat is 12.55 uur zonnetijd in Rolduc. De schaduw van de stijl wijst inderdaad ongeveer 12.55 uur aan.

Lees hier meer over het verschil tussen kloktijd en zonnetijd.

Bij de zeven (op één na kromme) datumlijnen voor het begin van de betrokken dierenriem-periode zijn de overeenkomstige 12 dierenriemtekens afgebeeld: Steenbok bovenaan in het midden bij de bovenste lijn (21 dec.) en Kreeft bij de onderste lijn (21 juni), de andere tekens twee aan twee links en rechts bij hun datumlijn.

Op de foto valt de schaduw van de punt van de stijl in de periode van Leeuw, ongeveer 1/3 van de periode hoger dan het begin ervan, m.a.w. de periode is ongeveer 10 dagen bezig.

De periode van Leeuw begon op 22 juli en is op 30 juli (toen werd de foto gemaakt) inderdaad ongeveer 1/3 gevorderd.Foto (2009) Willy Leenders
In de driehoekige vorm van de stijl (de schaduwgever) is een figuur uitgewerkt: een brandend hart doorstoken met twee pijlen, het ‘logo’ van de Augustijnen, de bewoners van de abdij van 1104 tot 1794.

Het komt ook voor in het wapenschild van abt Petrus Melchioris van der Steghe in een sluitsteen van 1676.Foto Gerda Scholtens

Foto (2009) Willy Leenders

De zonnewijzer op de noordvleugel
De zonnewijzer op de gevel van de noordervleugel is een zuidzonnewijzer. Hij bevindt zich tussen de eerste en de tweede verdieping.


Foto (2009) Willy Leenders

De zonnewijzer is vanop de begane grond maar gedeeltelijk te zien, verscholen achter een boom. Mits enig snoeiwerk (met de computer!) komt hij te voorschijn.


Foto (2009) Willy Leenders

Het is een eenvoudige maar juist geconstrueerde zonnewijzer.

Zijn stijl ontbreekt en ook de bedekking van het tafereel is aan restauratie toe.Foto (2009) Frans Maes

De zonnewijzer op de kruisbeuk van de kerk
De derde zonnewijzer in de abdij van Rolduc werd nog niet zolang geleden ‘ontdekt’.

Waarschijnlijk dateeert hij van tussen 1500 en 1600.

Hij bevindt zich op de kerk op de zuidermuur van de kruisbeuk op het rechtse risaliet.
Foto  (2009) Willy Leenders

Deze zonnewijzer is ingegrift en zwart ingekleurd in twee stenen van ongelijke breedte.

De voeg tussen de twee stenen dient als 12-uurlijn.

12-uurlijnen op een verticale zonnewijzer zijn steeds verticaal.

De stijl ontbreekt.


Foto  (2009) Willy Leenders

Het problematische van deze zonnewijzer is zijn asymmetrie, niet de ongelijke breedte van de twee helften maar het aantal uurlijnen (6 links en 5 rechts).

Voor een zonnewijzer die niet precies naar het zuiden is gericht, is dit normaal. Hoe meer hij afwijkt hoe meer uurlijnen er aan een kant staan en hoe minder aan de andere kant.

Maar, de muur waarop deze zonnewijzer staat is precies naar het zuiden gericht. Hij zou dus een symmetrisch uurlijnenpatroon moeten hebben.
Foto  (2009) Willy Leenders

Op een satellietfoto is te zien dat de nok boven het middenschip van de kerk precies west-oost gericht is. De zuidmuren van de gebouwen zijn daaraan parallel en dus precies naar het zuiden gericht.

Dat blijkt ook uit het uurlijnenpatroon van de zonnewijzers op de watertoren en op de noordervleugel.

Voor de muur van de kruisbeuk van de kerk  zou hetzelfde moeten gelden.
Foto Google maps

Een onderzoek van het uurlijnenpatroon wijst uit dat dit geen willekeurig patroon is. Het stemt overeen met een juist getekend patroon. Dat blijkt uit een test op basis van de stelling van William Emerson (1770).

Op het uurlijnenpatroon zijn twee lijnen getrokken.
De eerste lijn op de rechter helft, de rechte BB' is evenwijdig aan de 9-uurlijn. Zij snijdt de 15-uurlijn, 6 uur verwijderd, in het punt C. In een juist getekend uurlijnenpatroon moet AC = A'C en BC = B'C (stelling van Emerson). Dat is het geval.

De tweede lijn op de linker helft, de rechte FF' is evenwijdig aan de 15-uurlijn. Zij snijdt de 6- uurlijn, 6 uur verwijderd, in het punt D. In een juist getekend uurlijnenpatroon moet DE = DE' en DF = DF' (stelling van Emerson). Ook dit is het geval.

Een juist getekend patroon dus, maar voor welke breedtegraad en oriëntatie (gnomonische declinatie) is dit bestemd? Denis Savoie in zijn boek 'La Gnomonique' geeft de berekeningsmethode om dit te achterhalen.

Uit die berekening ( zie hier ) blijkt dat het uurlijnenpatroon ingegrift in de stenen in Rolduc dit is van een verticale zonnewijzer op 29° NB (de noordelijke Sahara bv.) die t.o.v. van het zuiden 17° verdraaid naar het oosten is gericht.

Hoe dit zonnewijzerpatroon in de abdij van Rolduc is geraakt, blijft vooralsnog een raadsel.
Tekening  (2009) Willy Leenders