BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT WIJZERWEETJES

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr De schaduw van een gebouw doorheen het jaar

Wil je weten hoe de schaduw van een gebouw op een bepaald ogenblik er zal uitzien?

Een Excel-programma laat toe om dit automatisch te berekenen en het resultaat ook grafisch weer te geven.

Je moet acht gegevens intikken:

- de breedte van het gebouw

- de lengte van het gebouw

- de hoogte van het gebouw

- de oriëntatie van het gebouw, dit is de richting van 0° (noorden) tot 360°, loodrecht op de lengte-as van het gebouw.

- de lengtegraad oosterlengte (O.L) van de plaats

- de breedtegraad noorderbreedte (N.B.) van de plaats

- een uur

- een waarde voor de declinatie van de zon die overeenstemt met een datum. In een tabel kan je een keuze maken uit 12 datums en bijbehorende declinaties, één voor elke maand - de datums zijn de datums omstreeks de 20ste van de maand, als de zon een nieuwe periode van de dierenriem intreedt.

Het programma geeft dan allerlei resultaten, onder meer de lengte en de richting van de schaduw. Het geeft ook grafisch de vorm weer van het gebouw en van zijn schaduw voor het gekozen ogenblik.

De afmetingen en de oriëntatie van het gebouw – het heeft een plat dak en je ziet het in bovenaanzicht - kunnen gewijzigd worden maar voor een gebouw met grillige vormen en verschillende hoogten in hetzelfde gebouw biedt dit programma (nog) geen oplossing. Het programma geeft geen ruimte voor het eerste uur na zonsopgang en gedurende het uur vóór zonsondergang omdat de schaduwen dan zeer lang zijn, bij zonsopgang en zonsondergang zelfs oneindig lang.

Om dit Excel-programma in te halen, klik hier

Met behulp van dit programma is bovendien een simulatie in PowerPoint gemaakt voor een bepaald gebouw geplaatst in een villawijk. Daarin zie je op een satellietfoto van de wijk, het gebouw en zijn schaduw op een aantal dagen vanaf 1 uur na zonsopgang, en dan uur na uur tot 1 uur vóór zonsondergang. Het gebouw in de simulatie is gesitueerd in een strook van 10 km links en rechts van de lijn Brussel-Antwerpen.

Om deze PowerPoint-simulatie in te halen, klik hier

Een grafische voorstelling uit het Excel-programma