BEGIN OVERZICHT LIMBURG OVERZICHT PER SOORT ZONNEWIJZERS WILLY LEENDERS


   Foto (2014) John Stoelvergroot met een klik


Wageningen (Nederland)

Arboretum De Drijenngelandstraat 5
Analemmatische zonnewijzer
Bouwjaar: 2014
Constructie: beeldhouwer Joost Barbiers
Berekening: Willy Leenders

Spreuk: geen

Bijzonderheden

De beeldengalerij Het Depot met het daarbij horende arboretum De Drijen in Wageningen nam het initiatief voor de analemmatische  zonnewijzer. Beeldhouwer Joost Barbiers kreeg de opdracht voor de realisatie ervan. Hij gaf hem een driedimesionale vorm.

De binnenellips heeft een lange as van 6 meter. Het oostelijke en westelijke deel zijn gescheiden door een dunne spleet waardoor het zonlicht priemt op de ware middag. (zie de foto zonder persoon).

Op de korte as van de ellips vormen twee stroken een soort kalender. Je gaat tussen de stroken staan (niet erop!) ter hoogte van de datum. Je schaduw wijst dan het uur aan.

De uurpunten zijn gemarkeerd door de verticale voegen. Om de gave vormgeving niet te verstoren koos de beeldhouwer ervoor om geen uurcijfers aan te brengen. De bezoeker kan die vinden door de verticale voegen te tellen met de middenspleet (12 uur) als referentie. Op de kopse kanten is de aanduiding 4u a.m. en 8u p.m. aangebracht. De horizontale voegen komen niet in aanmerking voor een tijdsaanduiding zoals op de foto met de rode paal te zien is.

Meer lezen over analemmatische zonnewijzers.

t i